Gezonde voeding

Aandacht voor een gezonde leefstijl is belangrijk, ook al bij jonge kinderen. Wij vinden het belangrijk om kinderen gezonde voeding te bieden en zo positief bij te dragen aan hun ontwikkeling. Daarom hanteert Het Elfenbosch een gezond voedingsbeleid, dit beleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum.

Elke pedagogisch medewerker heeft een eigen ritueel voordat de kinderen gaan eten. Bij de wat oudere kinderen is het gebruikelijk om eerst gezamenlijk de spulletjes op te ruimen. Als vervolgens iedereen aan tafel zit, wordt voordat de maaltijd begint, samen een liedje gezongen. Regelmaat en duidelijkheid leren de kinderen op elkaar te wachten, iets gezamenlijk te doen en te delen. Natuurlijk nemen wij bij de bereiding van het eten de hygiënecode in acht.

In overleg met de ouder wordt afgesproken wat uw kind wel of niet mag eten. Voor de kinderen tot één jaar oud verzorgen wij de zuigelingenvoeding, Nutrilon 1, 2 en 3 en Hero 1, 2 en 3. Speciale dieetvoedingen worden door de ouders zelf meegenomen.