Gezondheid & hygiene

Onze locaties zijn de leefwereld van uw kind. Wij vinden het belangrijk om een gezonde en hygiënische omgeving te creëren voor alle kinderen en voor onze medewerkers. In het gezondheidsbeleid hebben wij vastgelegd welke afspraken er zijn gemaakt om de gezondheidsrisico’s op de opvanglocaties zoveel mogelijk te beperken. Onderwerpen zoals persoonlijke hygiëne, voedselveiligheid, schoonmaak en ziekte bij kinderen komen daarbij aan bod.

We gaan zeer zorgvuldig om met ziektes en zijn erop gespitst vroegtijdig problemen te herkennen. Wij volgen de richtlijnen van de GGD omtrent ziektes : “gezondheidsrisico’s in een kindercentrum”.
Deze omschrijft de meest voorkomende ziektes en gaat in op de herkenning daarvan, de incubatietijd, de gevaren en gevolgen en het gebruik van medicijnen. Deze richtlijnen geven ook aan wanneer uw kind wel of juist niet opgevangen kan worden als het ziek is.

Door het regelmatig bespreken en evalueren van het beleid blijft het actueel en voelen medewerkers zich betrokken.