Horizontale groepenindeling

Binnen Het Elfenbosch werken wij met zogenaamde horizontale groepen, groepen waarin kinderen van dezelfde leeftijd worden opgevangen dit geldt voor zowel op alle kinderdagverblijven als de naschoolse en buitenschoolse ontspanning. Vanuit het oogpunt van veiligheid, voldoende en gerichte aandacht voor ieder kind en een ‘setting’ van het juiste en aangepaste spelmateriaal naar de leeftijd, is dit een heel bewuste keuze! Bovendien is de beroepskracht/kindratio binnen een horizontale groepsindeling veel meer in evenwicht in vergelijking met een verticale groepsindeling!