Inspectierapporten GGD

De rijksoverheid stelt in de kinderopvang kwaliteitseisen op o.a. het gebied van pedagogische kwaliteit, veiligheid, gezondheid, groepsgrootte en accommodatie. De GGD voert in opdracht van de gemeente jaarlijks inspecties uit om te checken of een locatie voldoet aan de wet- en regelgeving. Deze inspecties zorgen voor kwaliteitswaarborging en transparantie in onze branche.
Het is van groot belang dat kinderen in een veilige, vertrouwde en plezierige omgeving worden opgevangen. Het individuele belang van kinderen moet bij goede opvang altijd centraal staan. Het Elfenbosch is een professionele organisatie en voldoet conform de Wet Kinderopvang aan alle wettelijke kwaliteitseisen en regelgeving. De locaties van Het Elfenbosch worden altijd positief beoordeeld. Hieronder vindt u de links naar de GGD rapporten van onze locaties.

Bekijk hieronder per Elfenbosch vestiging, het bijbehorende inspectierapport:
Inspectierapport locatie Hoflaan
Inspectierapport locatie Rosendaalseweg
Inspectierapport locatie BSO aan de Monnikensteeg
Inspectierapport locatie kinderdagverblijf Velp
Inspectierapport locatie NSO Velp
Inspectierapport locatie kinderdagverblijf Jacobiberg
Inspectierapport locatie BSO Jacobiberg

Mocht u hierover nog verdere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op: wij helpen u graag verder.