Kwaliteit kinderopvang

Kwaliteit komt bij het Elfenbosch tot uiting in de liefdevolle professionele pedagogisch medewerkers, inrichting, speelgoed, het pand, activiteiten en voeding. Goede kinderopvang is een plek waar uw kind zich thuis voelt. Waar voldoende vaste pedagogisch medewerkers die uw kind liefdevol opvangen en met behulp van activiteiten uitdagen zichzelf te ontplooien. Het is er hygiƫnisch, veilig en bovendien is de sfeer er goed.

Kwaliteit staat bij het Elfenbosch hoog in het vaandel. Daarom blijven wij streven naar optimaal te voldoen aan alle gestelde regels en normen. Dit mede met het oog op de rust die er op deze manier bij u als ouders ontstaat. De wetenschap dat uw kind in een veilige omgeving de dag doorbrengt geeft een goed gevoel.

Het Elfenbosch heeft alle werkprocessen beschreven in protocollen zodat elke pedagogische medewerker weet wat zij moet doen en dit gebeurt steeds op dezelfde wijze. Iedere pedagogische medewerker weet hoe te handelen bij ziekte, ongevallen en calamiteiten. Het Elfenbosch werkt volgens de afspraken die opgenomen staan in het landelijke kwaliteitsconvenant. Hierin staan onder andere de normen voor het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers per groep, de minimaal beschikbare ruimte per kind en het opleidingsniveau van de medewerkers. De eisen in het kwaliteitsconvenant zijn opgesteld door afnemers en aanbieders van kinderopvang in Nederland en zijn leidend voor onze organisatie.