Oudercommissie

Om de kwaliteit en de dienstverlening van Het Elfenbosch te waarborgen kunt u als ouder ook een belangrijke bijdrage leveren door deel te nemen aan de Oudercommissie.

Bij Het Elfenbosch beschikken wij voor de locaties in Arnhem en Velp over een eigen Oudercommissie. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Oudercommissie is de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen. De Oudercommissie fungeert als klankbord voor de ouders en voor Het Elfenbosch.
Onderwerpen waarin de Oudercommissie adviseert zijn bijvoorbeeld:

De Oudercommissie komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Tijdens dit overleg worden o.a. de bovenstaande punten besproken. Ook fungeren zij als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.
Deelnemen aan de Oudercommissie betekent dat u de belangen van uw kind(eren) en van vele andere kinderen mag vertegenwoordigen. Het kost niet zo heel veel tijd, u maakt deel uit van een betrokken team en uw inzet is meer dan welkom! Heeft u interesse om zelf deel te nemen aan de Oudercommissie op uw locatie? Stuur dan een email naar info@hetelfenbosch.nl

Wilt u contact opnemen met de Oudercommissie? Dan kan dit via onderstaande emailadressen: