Ruilbeleid

Kinderdagverblijf Het Elfenbosch hanteert een klantvriendelijk ruilbeleid. In principe komen kinderen op vaste dagen naar de kinderopvang en naschoolse/buitenschoolse opvang (met uitzondering van de flexibele opvangmogelijkheden). Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat u op andere dan de vaste dagen opvang nodig heeft voor uw kind. Het Elfenbosch biedt deze mogelijkheid.

Zo kunt u een dag dat uw kind geen gebruik heeft kunnen maken van de opvang ruilen tegen een andere opvangdag. Het ruilen is overigens een service en geen recht. De pedagogisch medewerkers van Het Elfenbosch begrijpen dat het niet door kunnen gaan van een ruildag, voor u als ouder vervelend kan zijn. Daarom hebben wij voor het ruilen van dagdelen een aantal voorwaarden die van toepassing zijn opgenomen in onze dienstenomschrijving.