Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Veiligheid is voor het Elfenbosch daarom een constante aandachtspunt. Hierbij wordt iedere dag stil gestaan en er wordt nagegaan of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is. Op alle locaties zijn pedagogische medewerkers aanwezig die over een BHV-diploma en/of kinder-EHBO beschikken. Merendeel van de locaties zijn voorzien van camerabewaking en alle locaties beschikken over een ontruimingsplan.

Met behulp van een beleidsplan veiligheid hebben wij inzichtelijk gemaakt hoe wij op de locaties werken. In dit beleid staat uitgelegd hoe wij kinderen beschermen tegen risico’s met ernstige gevolgen en hoe wij ze leren omgaan met kleinere risico’s. Door het regelmatig bespreken en evalueren van het beleid blijft het actueel en voelen medewerkers zich betrokken.

Op alle locaties isĀ  het beleidsplan voor belangstellende ouders in te zien.