Vierogenprincipe

Het vierogenprincipe is een wettelijke regeling gericht op het veiliger maken van de kinderopvang. Deze regeling houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren.

In onze dagelijkse praktijk werken wij met dit principe. Onze locaties zijn zoveel mogelijk transparant.
Naast de transparantie in het gebouw is ook de transparantie in het handelen van de medewerkers een belangrijke aanbeveling. Pedagogisch medewerkers worden bij het Elfenbosch gestimuleerd om elkaar aan te spreken op gedrag en pedagogisch handelen.