Tegemoetkoming 2020

De Wet Kinderopvang voorziet in vele mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten voor de diverse vormen van kinderopvang. Ook als u bijvoorbeeld geen baan heeft, studeert of een inburgeringcursus volgt. Afhankelijk van uw situatie, verloopt dit via de Belastingdienst, de gemeente of het UWV.

Klik hier voor meer informatie over toeslagen op de website van de Belastingdienst.

Proefberekening
Via de website van de Belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken, zie:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Gaat uw kind voor het eerst naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden na de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.