Dagopvang 0-4 jaar

Als ouder is het een moeilijke stap uw kind aan de zorg van anderen toe te vertrouwen. Daarom moeten zowel uw kind als u zich thuis voelen op de plek waar uw kind wordt opgevangen en verzorgd. De kinderdagverblijven van Het Elfenbosch bieden deze plek! Het Elfenbosch vangt uw kind met de grootste zorg en toewijding op. De opvang vindt plaats in een sfeer van geborgenheid en veiligheid. Er is een vertrouwelijke band met de pedagogisch medewerkers en vriendjes en er wordt een duidelijk dagritme gevolgd. Een huiselijke sfeer waarin u en uw kind welkom voelen.

Groepenindeling
Het Elfenbosch heeft gekozen voor de structuur van een horizontale groepenindeling. Dat betekent dat de groep bestaat uit kinderen van dezelfde leeftijd, die daardoor allemaal in ongeveer dezelfde ontwikkelingsfase verkeren. Deze indeling maakt een evenwichtig dagritme mogelijk. Elke horizontale stamgroep heeft twee of drie vaste pedagogisch medewerkers, die specifiek inspelen op de interesses en behoeftes van die leeftijdsgroep.

Babyopvang
Juist voor de baby’s is het belangrijk dat zij in een horizontale groep begeven. Wij houden zoveel mogelijk rekening met het individuele ritme van de baby’s voor wat betreft de voeding, het slapen en verschonen. De verzorging van de baby’s neemt een groot gedeelte van de dag in beslag. Het gaat immers om meer dan eten geven en het verschonen van een luier. Juist het spelen met de baby geeft het thuisgevoel van vertrouwen, warmte en veiligheid. Naarmate de kinderen ouder worden, gaan ze telkens meer deelnemen aan het groepsgebeuren. Dat betekent samen eten en spelen. Bij goed weer wordt er buiten gewandeld of gespeeld.

Overdracht
Wij vinden op groepsniveau de breng- en haalmomenten zeer belangrijk, onze pedagogische medewerksters proberen op deze momenten zoveel mogelijk tijd vrij te maken voor een gesprekje met ouders zodat zij goed op de hoogte blijven van de individuele situatie van de kinderen. Om deze informatie uitwisseling extra te ondersteunen, werken we met onze overdrachtsmapjes: hierin wordt dagelijks door ouders en pedagogisch medewerksters heel wat informatie genoteerd over bijvoorbeeld de hoeveelheid voeding, de slaaptijden, welke activiteiten er die dag zijn gedaan en alle overige nuttige of leuke informatie. Zo zijn ouders en pedagogisch medewerksters elke dag weer goed op de hoogte!

Oefenen
Als uw kind voor het eerst onze kinderopvang bezoekt, dan is dat meestal een hele ervaring voor u en uw kind. Uit onze ervaringen is gebleken dat een gewenningsproces voorafgaande aan de start van de opvang op een groep heel erg zinvol is. Daarom kan uw kind voorafgaande aan de opvang altijd komen ‘oefenen’. Deze ‘oefenmomenten’ worden in overleg met u afgesproken.