Openingstijden

Wat zijn de openingstijden van kinderdagverblijven van Arnhem en Velp?

maandag t/m vrijdagvan 07.30 tot 18.30 uur

Tegen een kleine vergoeding bestaat er de mogelijkheid om incidenteel gebruik te maken van de verlengde openingstijden.
Deze tijden zijn van 7.00 uur – 7.30 uur.

Vraag naar de mogelijkheden bij ons, info@hetelfenbosch.nl
Een dag is verdeeld in twee dagdelen:

Ochtend dagdeel van 07.30 tot 13.00 uur
Middag dagdeel van 13.00 tot 18.30 uur

Wat zijn de openingstijden van de Naschoolse ontspanning Het Elfenbosch te Velp ?


Voorschoolse opvangvan 07.30 tot 08.30 uur
Naschoolse opvangvan 14.30 tot 18.30 uur
Woensdag- en Vrijdagmiddagvan 12.00 tot 18.30 uur
Schoolvakantiesvan 07.30 tot 18.30 uur

We passen ons aan i.v.m. de afwijkende schooltijden van een aantal scholen.

Wat zijn de openingstijden van de Buitenschoolse ontspanning Het Elfenbosch te Arnhem ?


Voorschoolse opvangvan 07.30 tot 08.30 uur
Naschoolse opvangvan 14.30 tot 18.30 uur
Woensdag- en Vrijdagmiddagvan 12.00 tot 18.30 uur
Schoolvakantiesvan 07.30 tot 18.30 uur

We passen ons aan i.v.m. de afwijkende schooltijden van een aantal scholen.

Wat zijn de openingstijden voor peuteropvang van Arnhem en Velp?

Locaties Arnhem maandagochtend t/m vrijdagochtendvan 08.30 tot 11.30 uur
Locatie Jacobiberg maandagochtend t/m vrijdagochtendvan 08.30 tot 11.30 uur
Locatie Velp maandagochtend t/m vrijdagochtendvan 08.30 tot 11.30 uur

Wat zijn de sluitingsdagen van Het Elfenbosch?

Alle locaties zijn het gehele jaar geopend.
De kinderdagverblijven, NSO, BSO en de peuteropvang zijn wel gesloten op erkende feestdagen:

Nieuwjaarsdag
2e Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar)
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
1e en 2e Kerstdag

LET OP: 
1 keer in de vijf jaar is Bevrijdingsdag een erkende feestdag.

Vakantiedata 2020

Soort vakantiePeriode
Kerstvakantie21-12-2019 t/m 05-01-2020
Voorjaarsvakantie 22-02-2020 t/m 01-03-2020
Paas/mei vakantie27-04-2020 t/m 08-05-2020
Zomervakantie11-07-2020 t/m 23-08-2020
Herfstvakantie17-10-2020 t/m 25-10-2020
Kerstvakantie19-12-2020 t/m 03-01-2021