Peuteropvang 2-4 jaar

De peuters kunnen de ochtenden naar Het Elfenbosch, waar spelen en educatie centraal staan. Deze opvangvorm is enigszins te vergelijken met peuterspeelzaalwerk maar bij Het Elfenbosch is deze peuteropvang geïntegreerd in de hele dagopvang. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, met een gericht activiteitenprogramma, waarbij uw kind voorbereid wordt op zijn/haar start op de basisschool.

Het spelen op het Elfenbosch kan op drie locaties:

De peuters kunnen komen spelen van 08.30 – 11.30 uur

Deze vorm van opvang valt onder de Wet Kinderopvang, waardoor vergoeding via de Belastingdienst mogelijk is. Kinderen krijgen tijdens de opvang drinken en fruit en indien nodig luiers aangeboden door Het Elfenbosch. We bieden 52 weken opvang per jaar en is alleen gesloten op de nationale feestdagen en de vrijdag na Hemelvaart.

Ook interesse in Peuteropvang op het Elfenbosch? Neem contact op met Femke Mulders per e-mail info@hetelfenbosch.nl