Onze missie en kernwaarden

Het Elfenbosch is geworteld in Arnhem Noord en Velp en daardoor betrokken bij de leefomgeving van de kinderen en hun ouders. Wij hechten veel waarde aan persoonlijke aandacht voor zowel kind als ouder(s). Binnen al onze groepen heerst een ontspannen, persoonlijke en huiselijke sfeer. Wij zien kinderopvang als een aanvulling op de opvoeding door ouders en een stimulans voor de ontwikkeling van het kind. Kinderen krijgen de mogelijkheid lekker te spelen met leeftijdsgenootjes en hun leefomgeving te ontdekken. Wij gaan er vanuit dat kinderen in het algemeen door aanleg over veel kwaliteiten beschikken. Deze kwaliteiten zullen vooral tot ontplooiing komen door stimulans van buitenaf. Kinderen ontwikkelen zich in actieve wisselwerking met de omgeving waarbij waarden en normen worden overgedragen. Dit geeft kinderen de mogelijkheid om zelf dingen te ontdekken en wij stimuleren hen daarbij. We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken kunnen voelen bij de opvang van hun kind. We houden de ouders daarom regelmatig op de hoogte van ‘het welbevinden’ van hun kind en over de gang van zaken bij de opvang. Dit doen we door middel van nieuwsbrieven, ouderavonden, feestjes en bijeenkomsten.